Buurthuis  OmmerkanaalBuurthuis  Ommerkanaal
 
Welkom bij het Buurthuis
Afgelopen jaar was een bewogen jaar, na de zomer gingen we voorspoedig van start.
Helaas gooide daarna het Corona virus roet in het eten. Na komende vakantieperiode pakken
we de draad weer op en beginnen we, op gepaste wijze aan een nieuw seizoen met diverse activiteiten.
Wel met de voetnoot dat er door de overheid wordt bepaald hoe we dit vorm gaan geven en dat
dit misschien wel weer aangepast moet of kan worden door nieuwe ontwikkelingen.

We maken ons samen op voor een mooi nieuw seizoen, seizoen 2020 - 2021.
Ons buurthuis kan alleen door alle vrijwilligers bestaan. Door samen de schouders onder ons/uw buurthuis te zetten kan dit
waardevolle bezit in de buurt blijven bestaan en een bijdrage leveren aan het welzijn van onze buurt.
Met al dat werk wat wordt verzet kunnen we de exploitatiekosten laag houden.

Op deze manier is het mogelijk om activiteiten te organiseren en open te stellen voor kleine groepen.
Iedere donateur met een goed initiatief voor een bepaalde activiteit kan contact opnemen met één van de
bestuursleden om de mogelijkheden te bekijken.
Een speciaal woord aan de vrijwilligers, hartelijk dank voor het afgelopen seizoen, samen maken we het buurthuis tot een succes. Mogen we ook komend seizoen weer een beroep op u doen?

Wilt u op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het Buurthuis Ommerkanaal,
stuur dan uw e-mail adres naar
info@buurthuisommerkanaal.nl om u aan te melden.
Geef ook door als uw e-mail adres is gewijzigd.

Wij wensen u allen een goed en actief buurtseizoen toe.

Het bestuur.