Buurthuis  OmmerkanaalBuurthuis  Ommerkanaal
 
Welkom bij het Buurthuis
Stichting Buurthuis Ommerkanaal is opgericht op 9 december 1993 en heeft ten doel de instandhouding en exploitatie
van het buurthuis in de buurtschap Ommerkanaal in de gemeente Ommen.
Voor sociaal-culturele activiteiten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.De Stichting beoogt niet op het maken van winst.

Na de vakantieperiode pakken wij de draad weer op en beginnen  aan seizoen 2019 - 2020 met diverse activiteiten.

Mede dankzij al de werkzaamheden, verricht door vele vrijwilligers, zijn wij in staat de exploitatiekosten van ons
buurthuis laag te houden zodat het ook voor kleine groepen mogelijk is gebruik te maken van ons buurthuis.

Iedere donateur met een goed initiatief voor een bepaalde activiteit kan contact opnemen met de beheerder om de
mogelijkheden te bekijken tot het opstarten hiervan.

Door samen de schouders onder ons/ uw buurthuis te zetten, kan dit waardevolle bezit in de buurt blijven bestaan
en een bijdrage leveren aan het welzijn van onze buurt.

Wij wensen u allen een goed en actief buurtseizoen toe.

Het bestuur.